מהי תוכנית בטיחות?

בשנת 2012, בחודש אוקטובר אושרה תוכנית לניהול בטיחות על ידי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, תוכנית בטיחות זו הינה יוזמה של משרד התמ"ת.

המטרה של תוכנית לניהול הבטיחות היא לקבוע תוכנית בטיחות לעסקים שהיא פרואקטיבית שכוללת דרכי פעולה למצבים עתידיים אפשריים, כך שבמקרה של אירוע חירום ידעו מנהלי המקום והעובדים כיצד לפעול ולא רק יגיבו למצב הקיים.

במילים אחרות - המטרה של תוכנית הבטיחות היא למנוע תאונות במקום העבודה, למנוע מחלות מקצוע ולהפחית את הסיכונים, כל זאת תוך כדי מילוי דרישות החוק בכל הנוגע לבטיחות ובריאות במקום העבודה.

על התכנית חותם מנהל הארגון ואחר שהתייעץ עם ועדת הבטיחות.

אילו נושאים כלולים בתוכנית הבטיחות?

תוכנית לניהול הבטיחות הינה תוכנית שנתית מפורטת שכוללת את הפעולות שיש לבצע כדי לשמור על הבטיחות. 

תוכנית בטיחות לעסק כוללת את האנשים האחראיים על כך שהפעולות השונות יבוצעו, המשאבים הקיימים לצורך ביצוע הפעולות ולוחות זמנים לסיום הביצועים.

לפי חוק "ארגון הפיקוח על העבודה" על תוכנית לניהול בטיחות לכלול נושאים שונים, ביניהם: נהלי חירום, בדיקות ציוד, רשימת בדיקות רפואיות לעובדי המקום, פירוט הדרכות הבטיחות המתוכננות, מערך נהלי הבריאות והבטיחות, המבנה הארגוני של מערך הגהות והבטיחות, נושאי תפקידים ותוצאות סקר סיכונים.

הרחבה על ניהול סיכונים - מה כולל תהליך ניהול סיכונים?

לב תוכנית לניהול הבטיחות מתרכז בניהול הסיכונים.

ניהול הסיכונים הינו חלק מהותי בתוכנית הבטיחות ויש לבצעו באופן מקצועי, שיטתי ורציף. 

ניהול הסיכונים הינו תהליך שכולל את סקר הסיכונים וניתוח הסיכונים הקיימים בתהליכים ובמשימות שמתבצעים בארגון. 

כמו כן, בתוכנית בטיחות לעסקים, נקבעים פתרונות מגוונים ודרכים לביצוע ביקורות במטרה להפחית את הסיכונים. תהליך זה כולל גם נקיטה בפעולות יזומות לצורך איתור המפגעים הקיימים, ניטורים סביבתיים, קביעת כללים לניהול שינויים ודרכי טיפול בממצאים של מבדקים וביקורות עם דגש על הפקת לקחים מתאונות.

במסגרת ניהול הסיכונים מושם דגש רב על הסיכונים החמורים בהם יש לטפל באופן מיידי.

מי רשאי לכתוב תוכנית לניהול בטיחות?

כתיבת תוכנית לניהול בטיחות דורשת ידע נרחב בנושא והכשרה מתאימה, רק אדם שעומד בקריטריונים הדרושים לכתיבת התוכנית רשאי לכתוב אותה.

לפי החוק, על כותב התוכנית להחזיק באישור כשירות של ממונה בטיחות תקף. כמו כן, על כותב התוכנית לעבור שמונה ימי השתלמות ולעבור השתלמות בניהול סיכונים בהתאם לתוכנית שאושרה על ידי מפקח העבודה הראשי.

כתיבת תוכנית לניהול בטיחות הינה נושא חשוב ביותר וכפי שצוין - עליה להיכתב בצורה מדויקת ועל ידי אדם שמחזיק בידע רב בנושא ועבר הכשרה מתאימה.

אנו - בחברת Safety On מתמחים בכל נושא הבטיחות במקום העבודה ומספקים ללקוחותינו הרבים מגוון שירותים בתחום חשוב זה. 

במסגרת שירותינו אנו מבצעים כתיבת תוכנית בטיחות בצורה מקצועית, מקיפה ומדויקת.

בעזרת תוכנית לניהול הבטיחות המותאמת לצרכי ומאפייני החברה או המפעל, ניתן לשפר את רמת הבטיחות ולשמור על חיי אדם, על הסביבה והרכוש.

אתם מוזמנים לפנות אלינו ולקבל שירות מקצועי ואמין.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.