מהם תפקידיו של ממונה בטיחות לייזר בשטח?

אתם מפעילים מוצרי לייזר מסוכנים במפעל או במעבדה שלכם? אם כן, אתם מחויבים על פי חוק למנות ממונה על בטיחות לייזר שיהיה אחראי על מניעת סיכונים וניהול מערך הבטיחות. אבל מה בעצם עושה ממונה בטיחות לייזר ביום-יום? מהן המשימות העיקריות שהוא מבצע כדי להגן על העובדים מפני קרינה מסוכנת?

סקר סיכונים ותכנית בטיחות

ראשית, הממונה אמון על ביצוע סקר סיכונים מקיף וגיבוש תכנית בטיחות ייעודית טרם הפעלת מוצר לייזר חדש וכן לאחר כל שינוי מהותי. התכנית חייבת לכלול מיפוי מדויק של אזורי הסיכון, הגדרת אמצעי הבקרה ההנדסיים והניהוליים שיופעלו, נהלי עבודה בטוחים, דרישות להדרכת העובדים ועוד. הממונה יוודא שאמצעי הבטיחות אכן קיימים ומיושמים, ושתנאי העבודה תואמים את הוראות היצרן והתקן.

פיקוח ומעקב שוטפים

במהלך העבודה השוטפת, הממונה מבצע מעקב ופיקוח צמוד על מנת לזהות סיכונים פוטנציאליים, ליקויים או תקלות בהקדם האפשרי. הוא מוודא קיום נאות של נהלי ההפעלה, האחזקה והבטיחות, ובודק תקינות ושלמות של התקני הבטיחות והאזהרה כמו מנעולי בטיחות, גלאי תנועה, שילוט וגידור. במקביל, הוא מנהל מעקב אחר מלאי ציוד המיגון האישי ומוודא שהוא זמין ותקין תמיד.

ניהול אירועי בטיחות

 אם חלילה מתרחש אירוע בטיחות או אפילו תאונה, לממונה תפקיד מפתח בחקירת האירוע ובהפקת הלקחים הנדרשים. הוא ירכז את כל המידע הרלוונטי, יחקור את השתלשלות האירועים והסיבות, ויגבש המלצות לצעדי מנע שימנעו הישנות בעתיד. בין אם מדובר באירוע חריג או בממצא מביקורת שגרתית, הממונה צריך לעדכן את הנהלים ואת תכנית ההדרכה בהתאם.

הדרכה והטמעת תרבות בטיחות

נדבך חשוב ביותר בעבודתו השוטפת של הממונה הוא הטמעת תרבות בטיחות בקרב העובדים והעלאת המודעות לסיכוני קרינת הלייזר. הדרכות תקופתיות הכוללות הסברים על הנהלים, שיתוף בלקחים מאירועים, והנחיות לשימוש נכון בציוד המגן - הן הכרחיות כדי לשמר ערנות ומחויבות מתמשכים של העובדים לכללי הבטיחות. בשיתוף פעולה עם הממונה על הבטיחות הכללי ועם ועדת הבטיחות, ממונה בטיחות הלייזר מסייע להפוך את נושא הבטיחות לעדיפות עליונה בארגון.

ממשק עם רגולטור וגורמי חוץ

עוד תפקיד חשוב של ממונה בטיחות הלייזר הוא לשמש איש הקשר והמתאם מול הרגולטורים והגורמים המקצועיים החיצוניים. הוא ידאג להזמין בדיקות סביבתיות תקופתיות דרך מעבדה מוסמכת, ילווה את מפקחי העבודה בסיורים במתקן, ויתייעץ עם מומחים במקרה הצורך.

לסיכום, ממונה בטיחות לייזר הוא דמות מפתח בכל מקום עבודה בו נעשה שימוש במוצרי לייזר בעוצמות מסוכנות. על החברות הרלוונטיות לבחור בקפידה ממונים מנוסים ובעלי הסמכה מתאימה, שיודעים להטמיע הלכה למעשה את כל אמצעי הבטיחות והבקרה לאורך זמן. רק כך ניתן להבטיח שהסיכונים נותרים תחת שליטה והעובדים חוזרים הביתה בריאים ושלמים בסוף כל יום עבודה עם לייזר.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.