בטיחות לייזר במקום העבודה

מבוא

בטיחות בעבודה היא נושא מרכזי בכל ארגון, במיוחד כשמדובר בשימוש בטכנולוגיות מתקדמות כמו לייזר. קרן לייזר יכולה להיות מסוכנת במקרים של שימוש לא נכון או אי-קיום הנחיות בטיחות מחמירות. תפקידו של ממונה בטיחות לייזר הוא קריטי כדי להבטיח שהשימוש בטכנולוגיה זו יהיה בטוח ויעיל.

מהו לייזר?

לייזר (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) הוא מכשיר הפולט קרן אור ממוקדת בעלת עוצמה גבוהה. קרן זו יכולה לשמש למגוון רחב של יישומים, החל מחיתוך חומרי גלם ועד לניתוחים רפואיים.

ממונה בטיחות לייזר: תפקיד ומטרות

תפקידו של ממונה בטיחות לייזר הוא לוודא שהעובדים המשתמשים בלייזר מקיימים את כל ההנחיות והנהלים הנדרשים לשמירה על בטיחותם האישית ובטיחות הסביבה. תפקידו כולל זיהוי סיכונים, מתן הדרכות, ויישום תקנים ונהלים לשימוש בטוח בלייזר.

הסיכונים בעבודה עם לייזר

עבודה עם לייזר כוללת מספר סיכונים בריאותיים ובטיחותיים, כגון נזקים לעיניים, כוויות עור, ופגיעה בחומרים דליקים. חשוב לזהות את הסיכונים ולנקוט באמצעי זהירות מתאימים.

פגיעות עיניים

קרן הלייזר יכולה לגרום לנזק בלתי הפיך לעיניים אם היא חודרת לרשתית. גם קרנים בעוצמה נמוכה יכולות לגרום לנזק עם חשיפה ממושכת.

כוויות עור

חשיפה לקרן לייזר יכולה לגרום לכוויות עור בדרגות שונות, תלוי בעוצמת הקרן ובמשך החשיפה.

סכנות נוספות

לייזרים יכולים לגרום לדלקות ולהצתות כאשר הם משמשים בסביבה עם חומרים דליקים.

אמצעי הגנה ונוהלי עבודה בטוחים

אמצעי ההגנה כוללים שימוש בציוד מגן אישי (כגון משקפי מגן), התקנת מסכים מחזירי אור, וסימון אזורים מסוכנים.

שימוש בציוד מגן אישי

משקפי מגן הם פריט הכרחי לכל מי שנמצא בקרבת לייזר פעיל. המשקפיים צריכים להיות מותאמים לאורך הגל ולעוצמת הקרן.

התקנת מסכים מחזירי אור

מסכים מחזירי אור מסייעים למנוע התפשטות קרן הלייזר ולמזער את הסיכונים לעובדים בסביבה.

סימון אזורים מסוכנים

חשוב לסמן בצורה ברורה את האזורים שבהם מתבצעת עבודה עם לייזר ולהגביל את הגישה אליהם.

הדרכות והכשרות

הדרכות והכשרות הן חלק חשוב בתפקידו של ממונה בטיחות לייזר. יש להדריך את העובדים על הסיכונים הכרוכים בשימוש בלייזר ועל נהלי הבטיחות הנדרשים.

הדרכות תקופתיות

הדרכות תקופתיות מסייעות לעדכן את העובדים בנהלי הבטיחות העדכניים ולרענן את הידע בנושא.

הסמכת עובדים

הסמכת עובדים כוללת מתן הכשרה מעמיקה ושימוש במבחנים להבטחת הידע והמיומנויות הנדרשים.

תקנים ורגולציות

תקנים ורגולציות מחייבים ארגונים לעמוד בדרישות מחמירות לשימוש בלייזר. בין התקנים החשובים ניתן למצוא את תקני ISO ותקני בטיחות מקומיים.

תקני ISO

תקני ISO מספקים הנחיות בינלאומיות לשימוש בטוח בלייזר והם כוללים דרישות לניהול סיכונים ובקרת איכות.

רגולציות מקומיות

רגולציות מקומיות משתנות ממדינה למדינה וכוללות הנחיות ספציפיות לשימוש בטכנולוגיות לייזר.

פיתוח תכנית בטיחות לייזר

פיתוח תכנית בטיחות לייזר כוללת זיהוי סיכונים, הגדרת נהלים והנחיות, והדרכות שוטפות לעובדים.

זיהוי סיכונים

זיהוי סיכונים כולל ניתוח מקיף של סביבת העבודה ושל הפעולות המתבצעות באמצעות לייזר.

הגדרת נהלים והנחיות

נהלים והנחיות ברורים מסייעים להבטיח שכל העובדים פועלים בצורה בטוחה ומודעת.

הדרכות שוטפות

הדרכות שוטפות מבטיחות שהעובדים מעודכנים בנהלים ובסיכונים הנלווים לשימוש בלייזר.

חשיבות הבדיקות והתחזוקה

בדיקות ותחזוקה שוטפות של ציוד לייזר מסייעות במניעת תקלות ובהבטחת תפקוד תקין של המכשירים.

בדיקות תקופתיות

בדיקות תקופתיות כוללות בדיקת תקינות הציוד, כיול, ובדיקת מסכי הגנה ומשקפי מגן.

מגבלות החשיפה התעסוקתית

מגבלות החשיפה התעסוקתית לעובדים קבועות בתקנות הבטיחות (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר) התשס"ה – 2005, ומחייבות מעבידים להגביל את החשיפה התעסוקתית של עובדים לסיכוני לייזר כך שתהיה מתחת לחשיפה המרבית המותרת.

השימוש במוצרי לייזר מסוכנים

בהתאם לתקנות הבטיחות, השימוש במוצרי לייזר מסוכנים מוגבל למי שקיבל היתר מתאים. מוצר לייזר מסוכן הוא כזה המסווג ברמת סיכון 3R, 3B או 4. מוצרים אלה פולטים קרינת לייזר ברמות העלולות להיות מסוכנות לעין ולעור, ויכולים להוות סיכון אם לא נעשה בהם שימוש נכון ומוגן.

רמת סיכון 3R

מוצר לייזר שפגיעת קרינתו באלומה ישירה עלולה להיות מסוכנת לעין. גבול הפליטה הנגישה לרמת סיכון זו הוא עד חמש פעמים רמת סיכון 2 בתחום האור הנראה ועד חמש פעמים רמת סיכון 1 בשאר התחומים.

רמת סיכון 3B

מוצר לייזר שפגיעת קרינתו באלומה ישירה מסוכנת לעין בכל זמן חשיפה שהוא אך בדרך כלל אינה מסוכנת לעור.

רמת סיכון 4

מוצר לייזר שפגיעתו בעין ובעור מסוכנת הן באלומה ישירה והן באלומה מחזירה ומפוזרת. אלומתו של מוצר כזה עלולה להצית חומרים דליקים

חובות המעביד

בכל מקום עבודה שבו מופעלים מוצרי לייזר מסוכנים, המעביד חייב לנקוט במספר אמצעים:

 • מינוי ממונה בטיחות לייזר: ממונה בטיחות לייזר חייב להיות מאושר על ידי מפקח עבודה אזורי ולקבל הכשרה מתאימה.
 • מסירת מידע והדרכה: המעביד חייב להדריך ולאמן את העובדים בנושאי הגנה מפני סיכוני לייזר ולוודא שהם מבינים את נהלי הבטיחות ופועלים על פיהם.
 • סיפוק ציוד מגן: על המעביד לספק לעובדים אמצעי מגן אישיים כגון משקפי מגן וביגוד מתאים.
 • בדיקות סביבתיות: יש לבצע בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות באופן תקופתי באמצעות מעבדה מאושרת ולהבטיח שהציוד תקין ובטוח לשימוש.

חובות העובדים

עובדים בסיכוני לייזר חייבים למלא אחר הוראות הבטיחות שנקבעו, לדווח על תקלות ושינויים במוצרים, ולהתייצב להדרכה בזמן ובמקום שנקבעו.

הכשרת ממונה בטיחות לייזר

ממונה בטיחות לייזר חייב להיות בעל תואר בתחום מדעי הטבע, הטכנולוגיה או ההנדסה, להשתתף בקורס ממונים על בטיחות לייזר ולקבל ניסיון מעשי בעבודה עם מערכות לייזר מדרגה 3b או 4 למשך שנה לפחות.

תפקידים וסמכויות ממונה בטיחות לייזר

ממונה בטיחות לייזר ייעץ למעביד בענייני בטיחות, יבדוק את נהלי הבטיחות, ידריך את העובדים, יחקור תאונות, וידאג לקיום הוראות הבטיחות וההגנה במקום העבודה.

אישור מעבדה מאושרת

מעבדה מאושרת חייבת להיות בעלת יכולת מדעית וטכנולוגית לביצוע בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות ומתן שירותים להגנה מסיכוני לייזר, ולכלול בודק מאושר אחד לפחות.

חובות מעבדה מאושרת

מעבדה מאושרת חייבת למסור תעודות בדיקה למעביד ולמפקח עבודה אזורי, ולשמור את ממצאי הבדיקות למשך שבע שנים לפחות.

אישור מכון להדרכה

מכון להדרכה חייב להיות בעל יכולת מדעית וטכנולוגית בנושאי הגנה מקרינת לייזר, לכלול צוות הוראה מנוסה ולספק אמצעי הוראה והדרכה מתאימים.

תחולה על גופי ביטחון

ביחידות סמך של משרד הביטחון, צבא הגנה לישראל ומקומות שבהם מבוצעת פעילות מסווגת, התקנות מחייבות אישור על ידי מנכ"ל משרד הביטחון או הרמטכ"ל.

סיווג רמות הסיכון של מוצרי לייזר

התוספת השנייה לתקנות מספקת סיווג רמות הסיכון של מוצרי לייזר:

 • רמת סיכון 1: מוצר לייזר שרמת קרינתו אינה מסוכנת.
 • רמת סיכון 1M: מוצר לייזר שרמת קרינתו אינה מסוכנת דרך כלל, אך עלול להיות מסוכן לעין כשצופים על הקרן בעזרת מערכת אופטית מרכזת.
 • רמת סיכון 2: מוצר לייזר הפולט בתחום האור הנראה, שרמת קרינתו מסכנת את העין רק אם החשיפה נמשכת יותר מ-0.25 שניות.
 • רמת סיכון 2M: מוצר לייזר שרמת קרינתו אינה מסוכנת לעין כשחשיפה נמשכת פחות מ-0.25 שניות, אך עלול להיות מסוכן לעין כשצופים על הקרן בעזרת מערכת אופטית מרכזת.
 • רמת סיכון 3R: מוצר לייזר שפגיעת קרינתו באלומה ישירה עלולה להיות מסוכנת לעין. גבול הפליטה הנגישה לרמת סיכון זו הוא עד חמש פעמים רמת סיכון 2 בתחום האור הנראה ועד חמש פעמים רמת סיכון 1 בשאר התחומים.
 • רמת סיכון 3B: מוצר לייזר שפגיעת קרינתו באלומה ישירה מסוכנת לעין בכל זמן חשיפה שהוא אך בדרך כלל אינה מסוכנת לעור.
 • רמת סיכון 4: מוצר לייזר שפגיעתו בעין ובעור מסוכנת הן באלומה ישירה והן באלומה מחזירה ומפוזרת. אלומתו עלולה להצית חומרים דליקים.

FAQs

מהו ממונה בטיחות לייזר?

ממונה בטיחות לייזר הוא איש מקצוע המוסמך לוודא שהשימוש בלייזר במקום העבודה נעשה בצורה בטוחה לפי התקנות והנהלים.

אילו סיכונים קיימים בעבודה עם לייזר?

עבודה עם לייזר יכולה לגרום לפגיעות עיניים, כוויות עור, וסיכונים נוספים כגון דלקות והצתות.

מהי רמת סיכון 4 בלייזר?

רמת סיכון 4 היא הרמה הגבוהה ביותר של סיכון בלייזר, וכוללת פגיעה מסוכנת בעין ובעור, וכן יכולת להצית חומרים דליקים.

כיצד מבוצעות בדיקות סביבתיות?

בדיקות סביבתיות מבוצעות על ידי מעבדה מאושרת, וכוללות בדיקות תקינות ציוד, כיול, ובדיקת אמצעי מגן ושילוט מתאים.

מהם תנאי הכשרת ממונה בטיחות לייזר?

ממונה בטיחות לייזר חייב להיות בעל תואר מתאים, להשתתף בקורס הכשרה, ולצבור ניסיון מעשי בעבודה עם מערכות לייזר מדרגה 3b או 4.

כיצד יש להדריך עובדים בנושאי בטיחות לייזר?

הדרכות לעובדים צריכות לכלול מידע על הסיכונים הכרוכים בשימוש בלייזר, אמצעי ההגנה הנדרשים, והוראות פעולה במקרה של תאונה או תקלה.

סיכום

בטיחות בעבודה עם לייזר היא נושא חשוב שמחייב הקפדה על נהלים מחמירים והדרכות מקיפות. ממונה בטיחות לייזר משחק תפקיד מרכזי בהבטחת סביבה עבודה בטוחה, על ידי זיהוי סיכונים, הדרכת עובדים, וביצוע בדיקות תקופתיות.

דאגו לבטיחות העובדים שלכם עם Safety On! קבלו את כל המידע הדרוש על ממונה בטיחות לייזר והבטיחו סביבת עבודה בטוחה ותקינה. למדו כיצד ליישם נהלי בטיחות יעילים ולהפחית סיכונים בעבודה עם לייזר. צרו קשר עוד היום קבלו כלים חיוניים לניהול בטיחות לייזר במקום העבודה שלכם.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.