כתיבת נהלי בטיחות ונהלי עבודה למפעלים

עבודה במפעלים כרוכה בסיכונים רבים אשר עלולים להיגרם בין היתר בשל סוג העבודה המתבצעת, חשיפה לחומרים מסוכנים או עבודה עם מכשירים וציוד אשר עלולים להוות סיכון.

כדי להפחית ואף למנוע תאונות עבודה חוקקו חוקים החלים על כל מפעל ובנוסף לכך, מגוון מקומות עבודה. מתוקף חוקים אילו חלה החובה בכתיבת נהלים על מנת להסדיר שיטות עבודה בטוחות. נהלי הבטיחות הינם רשימה של נהלים שמטרתם לשמור על העובדים ולמנוע סיכונים. 

כל העובדים והמנהלים בארגון מחויבים לנהוג לפי הנהלים הללו על מנת לספק לעובדים סביבה בטוחה. בנוסף, יש לרענן את הנהלים וההנחיות ולהעביר הדרכות בטיחות לעובדים על גבי נהלים אליו.

תקנות בטיחות - לשמור על הבטיחות בעבודה

תקנות הבטיחות הן אינן עניין חדש, אך עם חלוף השנים נוספו להן נהלים חדשים מטעם מפקח על העבודה. בימינו ישנם כמאתיים חוקים, תקנות ונהלי מפקח הקשורים לבטיחות בעבודה.

עיקר כללי הבטיחות החלים על העובדים והמעסיקים מתייחסים בין היתר לגידור מכונות מסוכנות, גידור מעברים בחדרי מדרגות וחדרי עבודה. כמו כן חלים הנהלים על שימוש במכונות בכפוף לתנאים, עריכת בדיקות תקופתיות על ידי בודק מוסמך, שימוש בציוד בטוח ותקין וסימון דרכי מילוט בעת חירום.

לגבי הבריאות והרווחה של העובדים, חוקקו נהלי בטיחות שמטרתם לשמור על הבריאות של העובדים, בין הנהלים הללו יש לשמור על מרחב בחללי העבודה, יש להקפיד על אוורור, לדאוג לכך שיהיו לעובדים מים נגישים, שהם יעבדו תחת תאורה מתאימה ושיימצא ארגז עזרה ראשונה בקרבת העובדים, כך שהם יוכלו לגשת אליו במהירות. 

אלו הם כמובן חלק מהדרישות הקשורות לעובדים.באחריותו של המעביד לשמור על כללי הבטיחות ולספק לעובדים אמצעי עבודה תקינים ובטוחים, בהתאם לתקנות. כמו כן, על העובדים לפעול בהתאם לכללים, להימצא בהדרכות התקופתיות, לנהוג בערנות ולדווח על סיכונים ומפגעים.

ממונה בטיחות במקום העבודה

נהלי הבטיחות נכתבים על ידי ממונה בטיחות הבקיא בתחום ובשיתוף מנהל הפעילות ועובד בכיר על התחום עליו נכתב הנוהל. לפי החוק, על כל מקום עבודה בו עובדים 50 עובדים ומעלה להעסיק ממונה בטיחות.

ממונה הבטיחות מסייע לבעל העסק ולצוות המנהל להתנהל באופן בטוח ולוודא כי העובדים מפנימים את נושא הבטיחות ופועלים בהתאם לתקנות. ממונה הבטיחות גם אחראי על איתור מפגעי בטיחות ודיווח למעסיק על המפגעים הקיימים ובנוסף, עליו לבדוק כי התקנות והחוקים החלים על תהליכי עבודה, מתקנים, ציוד וחומרים וגורמים נוספים מתקיימים כנדרש. על ממונה הבטיחות מוטלים תפקידים נוספים, ביניהם, עליו לוודא שנמסר לעובדים מידע מעודכן, כי ההדרכות מועברות באופן ברור ועליו להכין תכנית בטיחות ולוודא כי כל ההוראות הכתובות בה מתקיימות. 

בנוסף, אחראי ממונה הבטיחות על בחינת מחלות מקצוע ותאונות עבודה, זאת למטרת מניעה בעתיד. יש לציין כי אלו הם חלק מתחומי האחריות החלים על ממונה בטיחות.

אנו - בחברת Safety On מתמחים בתחום הבטיחות. נשמח לסייע לכם בכתיבת נהלי הבטיחות ולבצע את כל הפעולות הנחוצות לשמירה על הבטיחות במפעל.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.