ממונה בטיחות בעבודה

לפי החוק, על כל מפעל שעליו חלה פקודת הבטיחות ומעסיק של לפחות 50 עובדים עליו למנות ממונה בטיחות. 

ישנם מקומות שלא מוגדרים כ"מפעל" אך גם הם מחויבים לקבל שרותי ממונה בטיחות , למשל:: תאגידים, התיישבות שיתופית, רשויות מקומיות, חברות תעופה, נמלי תעופה, בתי מסחר, בתי מלון, מוסדות להשכלה גבוהה ומוסדות רפואיים ועל מבצע בנייה שמעסיק לפחות 100 עובדים יחדיו באתרי בניה.

כמו כן, על מעסיקים בחקלאות של לפחות 50 עובדים בו זמנית ועל מעסיקים אחרים שמפקח עבודה אזורי קבע שעליהם למנות ממונה בטיחות ואף הורה על כך בכתב, לקבל שירות מממונה בטיחות, שכן יש ארגונים רבים בהם מועסקים פחות מ-50 עובדים, אך רמת הסיכונים בהם גבוהה.

ממונה בטיחות - החשיבות של קבלת שירות מממונה בטיחות מקצועי

שירותיו של ממונה בטיחות חיוניים ביותר. שירותיו של הממונה כוללים דיווח על מפגעי בטיחות, מתן המלצות על מזעור סיכונים, מתן המלצות על הדרכים שבאמצעותן ניתן לסלק מפגעי בטיחות, ייעוץ בנוגע לשמירה על הבריאות והבטיחות של העובדים, כתיבת הוראות ונהלי בטיחות, סיוע לוועדת בטיחות, עריכת תחקירים לתאונות שאירעו, ווידוי הימצאותם של התקני בטיחות במכונות ותהליכים, העברת הדרכות בטיחות לעובדים, איתור מפגעים, דיווח על מפגעים, לרבות עצירת עבודה במקרים בהם נשקפת סכנה מיידית לחייהם של עובדים, סימון ציוד וחומרים מסוכנים וקביעה של נהלי עבודה. 

ממונה הבטיחות מגדיר את הנהלים שעבודה על פיהם תאפשר למקום העבודה לנהל את מערכת הבטיחות באופן תקין, למשל: כיצד לקלוט עובד חדש ולהכשירו לעבוד בעמדת עבודה מסוימת או איך לקבל ציוד חדש, לבחון את הסיכונים בו ולהעביר את המידע לעובדים.

ממונה הבטיחות בקיא בכל הנושאים שקשורים לבטיחות - אם מדובר על הדרישות של החוק, מתן ייעוץ למעסיק בנוגע לגהות ובטיחות ועד הדרכת עובדים בנוגע לסיכונים בעבודה.

תחומי האחריות של ממונה בטיחות בעבודה - הרחבה

תחומי האחריות של ממונה הבטיחות רבים ביותר, ביניהם יש לציין: 

 • לאתר מפגעי בטיחות וגיהות ולהודיע עליהם למעסיק.

 • לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים במפעל.

 • לדרוש הנהגת סדרי בטיחות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.

 • לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשמ"ד – 1984, ולהכנת תכנית להדרכת עובדים.

 • לוודא הכנת תכנית בטיחות ועדכונה כנדרש, וכמו כן לוודא ביצוע הוראות תכנית הבטיחות שהוכנה.

 • לחקור תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות, להציע למעביד צעדים למניעת הישנות התאונות ולוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונה והלקחים שהופקו מהחקירה.

 • לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל.

 • להכין הוראות בטיחות וגהות ותמצית מידע על הסיכונים בעבודה, לפרסמם ולעדכנם. להשגיח על ביצוע הוראות הבטיחות והגהות ולדווח למעביד על כל מקרה של הפרתן.

 • לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.

 • לוודא ביצוע ביקורת ומעקב תקינות של התקני הבטיחות, ציוד מגן אישי, כלי עבודה ושל ציוד החייב בבדיקה תקופתית.

 • לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.

 • לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כזאת בחוק או בתקנות; לתעד את ממצאי הבדיקות ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את השלכותיהן ואת האמצעים שצריך לנקוט.

 • לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים בהעסקת קבלני חוץ.

 • לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית ולמסור לה את כל הדרוש לפעילותה.

 • להורות על הפסקת עבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחיי עובד או בריאותו, ולדווח על כך מייד למעביד או לנציגו.

 • לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.

 • לדווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו, על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגיהות ומניעת סיכונים במפעל.

 • להילוות למפקח עבודה בביקורי הפיקוח במפעל.

ממונה בטיחות מקצועי - לשמור על העובדים והציוד ולמנוע תקלות ואסונות במקום העבודה

ממונה בטיחות מקצועי מסייע למעסיק לשמור על בריאותם וביטחונם של העובדים, לשמור על הציוד ולמנוע או לפחות להפחית תקלות. במקרים מסוימים עשוי שירותו של הממונה להציל חיים, לכן, חשוב מאוד לקבל את השירות. 

אנו מאמינים שממונה הבטיחות תפקידו לעזור למפעל לייצר את המוצר ממנו הוא מתפרנס באופן בטוח ויעיל.

אם אתם מחפשים ממונה בטיחות מקצועי ואמין שילווה את המפעל, החברה, העסק או הארגון שלכם ויסייע לכם לשפר את רמת הבטיחות במקום, אתם מוזמנים לפנות אל החברה שלנו - Safety On

כחברה מנוסה שמתמחה במתן שירות לארגונים, חברות, מפעלים ועסקים רבים, אנו יודעים כיצד לענות על הצרכים של כל מקום עבודה. 

אם יש לכם שאלה או אם אתם מעוניינים לקבל מאיתנו שירות, תוכלו ליצור איתנו קשר באמצעות הטלפון, המייל או על ידי מילוי הפרטים שלכם בטופס ההתקשרות ונחזור אליכם בהקדם. 

נשמח לעמוד לשירותכם.

שלכם, חברת Safety On.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.