הדרכת בטיחות לעובד חדש

אחת החובות הבסיסיות של המעסיק כלפי העובדים שלו היא לדאוג לכך שהעובדים יעברו הדרכות בטיחות. 

על פי החוק, מחויב כל מעסיק למסור לעובדים מידע מעודכן בנוגע לסיכונים הקיימים במקום עבודתם ועל מידע זה להימסר במסגרת הדרכה שמותאמת לאזורי העבודה השונים במקום העבודה. כמו כן, מחוייב המעסיק למסור לעובדו תמצית מידע בכתב בדבר הסיכונים בשפתו עם כניסתו למקום העבודה.

בנוסף, על המעסיק להעביר לעובדים הוראות בטיחות לשימוש והפעלה של חומרים, ציוד ותהליכים שמתבצעים במקום העבודה.

חובת המעסיק - עובדים ותיקים ועובדים חדשים

בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנ"ט-1999, אחריות המעסיק חלה על עובד ותיק ועל עובד חדש - על כל העובדים לקבל מידע מעודכן שקשור לסיכונים במקום עבודתם, לרבות הוראות בטיחות מעודכנות שקשורות לתהליכי העבודה בסביבה של העבודה ובמקום העבודה.

מי רשאי להעביר את הדרכת הבטיחות?

לפי החוק על מעביר ההדרכה להיות "בעל מקצוע מתאים". מכאן ניתן להבין כי על המעסיק לבחור בקפידה את בעל המקצוע, עליו להיות בקיא בסיכוני המקום ובדרכי התמודדות עם סיכונים אילו. 

לשם כך מומלץ להיעזר ביועץ בטיחות. יש לבחור היטב את המדריך, כך שהוא יהיה בקיא בנושא הספציפי אותו יש להעביר לעובדי המקום. 

עובדים חדשים במקום העבודה

כאשר מדובר על עובד חדש, על המעסיק לוודא שההדרכה מועברת על ידי בעל מקצוע שבקיא בתפקידו של העובד. 

לאחר ההדרכה, על המעסיק לוודא שהעובד הבין מהם הסיכונים הקיימים במקום העבודה ושהעובד בקיא בתכנים שהועברו במסגרת ההדרכה וקשורים לעבודתו. 

מחקרים מראים שמהדרכות המודרך זוכר רק 5% מהידע שהועבר בהדרכה ולכן חשוב ללוות את העובד החדש בתהליכי העבודה זמן מספיק. 

על המעסיק לוודא שהעובד אכן קיבל את כל הידע ומשתמש בו כדי לשמור על בטיחותו. רק אחרי שווידא זאת יכול לתת לעובד להמשיך את פעילותו ללא ליווי. 

באירגונים מסויימים ליווי של יום יהיה מספיק אך באתרים אחרים יגרש זמן רב מזה. יש להתאים את תהליך ההדרכה לכל אירגון.

מעבר לכך, על המעסיק להקפיד לקיים את ההדרכה פעם בשנה לכל הפחות ובנוסף, לוודא שכל העובדים פועלים בהתאם להוראות שניתנו להם במסגרת ההדרכה.

חשוב להדגיש, כי בכל הנוגע לעובד חדש ישנן דרישות נוספות- דרישות אשר קשורות למסירת תמצית מידע בכתב לגבי סיכונים קיימים. נוסף על כך, חל איסור על העסקת עובדים להם לא ניתנה הדרכה בהתאם לחוק.

זרקור על מעביר ההדרכה

הדרכות עובדים, לרבות הדרכות "עובד חדש" צריכות להתבצע על ידי אדם שמחזיק בכישורים מתאימים, כישורים אלו מחייבים כי מעביר ההדרכה יהיה בעל ידע מקצועי מעמיק בכל הקשור לתהליכי העבודה המתבצעים במקום העבודה. 

כמו כן, על המדריך להיות אדם שניחן ביכולת להעביר הדרכה. 

במקרים מסוימים כדאי לשקול את האפשרות לשלב בהדרכות את נאמן הבטיחות, כך שנאמן הבטיחות יעביר לעובדים חלק מההנחיות שקשורות למישור היישומי בתחומים בהם הוא בקיא. 

במקומות עבודה מסוימים משולבים בהעברת הדרכות הבטיחות ממונה בטיחות ומומחים חיצוניים, כל אחד מהגורמים הללו מספק מידע בתחום בו הוא מתמחה, כאשר הממונה על הבטיחות מכין את התכנית להדרכת העובדים ומקבל החלטות הקשורות לגורמים שמעבירים את ההדרכות. 

באירגונים בהם אין ממונה בטיחות מומלץ להיעזר ביועץ בטיחות בעל ניסיון בתחום. 

כפי שצוין - הדרכת בטיחות לעובדים חייבת להתבצע על ידי גורם מקצועי ומנוסה בתחומי ההדרכה. 

אם אתם מעוניינים למצוא בעל מקצוע מתאים שניחן בכל המאפיינים הנחוצים לצורך ביצוע הדרכות בטיחות לעובדים, לרבות עובדים חדשים, אתם מוזמנים לפנות אל החברה שלנו - Safety On, החברה שלנו מתמחה בכל הקשור לבטיחות בעבודה ונשמח לענות על הצרכים המדויקים של הארגון שלכם.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.