הדרכות בטיחות במעבדות - להפוך את המעבדה למקום בטוח

לצד חשיבותה של העבודה היעילה אשר מייצרת לעסק, לחברה, לארגון או למפעל רווחים, חשוב מאוד לשמור על הבטיחות של העובדים, כך שבריאותם תישמר ולא יגרמו נזקים לסביבה, לחי, לצומח או לרכוש.

האחריות על השמירה על הבטיחות חלה על המעבידים, ולכן, עליהם לנקוט בכל האמצעים הדרושים. בין מגוון הדרכים המיועדות לשמירה על הבטיחות, מחויבים המעסיקים להעביר לעובדים הדרכות בטיחות, שכן הם אינם יכולים להניח כי העובדים מכירים בסיכונים הקיימים, יודעים כיצד למנוע אותם וכיצד להתמודד במקרי חירום.

 במסגרת הדרכות הבטיחות, אותן יש להתאים לכל עסק ועסק, ירכשו העובדים את הידע הנחוץ להתנהלות נכונה ובטוחה במקום העבודה - בין אם מדובר על הדרכה בנוגע לסיכונים ועבודה בטוחה למניעת סיכונים. בנוסף, על המעסיק למסור לעובדיו תמצית מידע בכתב אשר מסכמת את הסיכונים הקיימים במקום העבודה.

העברת הדרכות בטיחות לעובדים במעבדות - דגשים חשובים

כפי שצוין - יש להתאים את תוכן ההדרכות לסוג העבודה המתבצעת ולסיכונים הכרוכים בביצועה. הדרכות הבטיחות יכולות לכלול נושאים רבים, לדוגמה: כיצד לעבוד עם ציוד הגנה אישי בצורה נכונה, תרגול מצבי חירום ובטיחות בעבודה עם חשמל ואש.כאשר מדובר על עבודה במעבדות, הרי שהסיכונים הקיימים גבוהים, שכן העובדים נחשפים לחומרים מסוכנים.

פגיעה בעור, עבודה עם מחטים והתזה של חומרים עלולים לפגוע בעובדים והתלקחות של חומרים למשל, עלולה לפגוע בתשתיות של המעבדה ובעובדים. על ידי העברת הדרכות בטיחות במעבדה, ניתן להפחית את הסיכונים ואף למנוע תאונות עבודה. תאונות אלו עלולות להתרחש בשל עבודה שבוצעה בצורה לא בטוחה, הפעלת מכשירים שונים באופן שאינו בטוח ופעולות אחרות שבוצעו באופן שאינו בטוח.לפי תקנות הבטיחות בעבודה, מחויב המעסיק להעביר הדרכות בטיחות לעובדי המעבדה בתדירות של פעם בשנה לכל הפחות וכן הדרכה על אמצעי החירום במעבדה פעמיים בשנה לפחות.

במסגרת הדרכות הבטיחות, על העובדים להכיר בכל הסיכונים אליהם הם נחשפים, להכיר את נהלי החירום ולהבין באיזה ציוד מגן להשתמש וכיצד להשתמש בו בצורה נכונה. על כל המידע המועבר במסגרת ההדרכות להיות מעודכן וברור.
בין נושאי ההדרכה שיש להעביר לעובדים במעבדות, יש לציין: סיכונים בעבודה עם כלי זכוכית וחפצים חדים, סיכונים ביולוגים, סיכונים הכרוכים בשימוש בציוד הקיים במעבדה, מנדפים, ציוד מגן אישי, חשיפה לחומרים מסוכנים, שימוש בגיליונות בטיחות, אחסון חומרים מסוכנים, התנהגות בשעת חירום, מניעת דליקות ושמירה על הבטיחות במקרה של דליקה.

Safety On - להעברת הדרכות בטיחות במעבדות ברמה מקצועית

כמעסיקים של עובדים במעבדה, חלה עליכם האחריות לשמור על הבטיחות במקום העבודה.  אחריות זו חלה עליכם גם לפי החוק, ובנוסף, מדובר על אחריות מוסרית. 

אנו - בחברת Safety On נוכל לסייע לכם בכל הקשור לנושא הבטיחות בעבודה, ובין היתר, נעביר לעובדים שלכם הדרכות בטיחות ברמה מקצועית. אתם מוזמנים ליצור קשר, לשאול כל שאלה ולקבל מאיתנו שירות מקצועי ואמין.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.