האחריות הקריטית של ממונה בטיחות לייזר במקומות עבודה

השימוש בלייזרים הפך נפוץ ביותר במגוון תעשיות ויישומים, מעיבוד חומרים ועד מחקר ורפואה. אולם חשיפה לקרינת לייזר ברמות גבוהות טומנת בחובה סיכונים משמעותיים לבריאות העובדים, במיוחד נזק קשה ובלתי הפיך לעיניים ולעור. כדי למזער סיכונים אלה ולהבטיח עבודה בטוחה, תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בקרינת לייזר), התשס"ה-2005 מחייבות מינוי ממונה על בטיחות לייזר בכל מפעל או מעבדה בהם מופעלים לייזרים מסוכנים.

לפי התקנות, "מוצר לייזר מסוכן" הוא כזה המסווג ברמות סיכון 3R ומעלה אם הוא פולט קרינה בלתי נראית, או ברמות סיכון 3B ו-4 בכל תחום. במקומות עבודה בהם נמצאים מוצרי לייזר מסוכנים שכאלה, חובה למנות ממונה בטיחות לייזר מוסמך.

לממונה בטיחות לייזר תפקיד מפתח בהבטחת סביבת עבודה בטוחה ובצמצום הסיכונים הנובעים מקרינת לייזר. ראשית, עליו לוודא שמתקיימות כל הוראות הבטיחות של המעבדה המאושרת שבדקה את מכשירי הלייזר ואת סביבת העבודה, לפני הפעלה ראשונית ואחרי כל שינוי מהותי. הוא אמון גם על הכנת תוכנית בטיחות מקיפה, הכוללת מיפוי של אזורי הסיכון והגדרת אמצעי הבקרה הנדרשים.

חלק מרכזי ביותר בתפקידו הוא הדרכת העובדים והקניית המודעות והידע להימנע מהסיכונים שבעבודה עם לייזרים מסוכנים. עליו לוודא קיום הוראות הפעלה ותחזוקה בטוחות במוצרי לייזר, ולבדוק באופן שוטף שתנאי העבודה עומדים בתקנים ובדרישות הבטיחות. אם מתרחש אירוע בטיחות או חס וחלילה תאונה, הממונה אמור לחקור לעומק את הנסיבות ולהפיק לקחים למניעת הישנות.

על מנת שיוכל למלא את תפקידו, ממונה בטיחות הלייזר נדרש להיות בעל השכלה רלוונטית בתחומי מדעי הטבע, ההנדסה או הטכנולוגיה, או הנדסאי/טכנאי בתחומים קרובים. עליו לעבור גם קורס הכשרה ייעודי המקנה את הידע והכישורים הנחוצים, ולצבור ניסיון מעשי בעבודה עם מערכות לייזר מסוכנות. חשוב שיתעדכן באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות והרגולטוריות בתחום.

לסיכום, ממונה על בטיחות לייזר ממלא תפקיד קריטי בהבטחת עבודה בטוחה ומניעת סיכונים במפעלים ובמעבדות שעובדים עם קרינת לייזר ברמות מסוכנות. מינוי ממונה מוסמך אינו רק חובה חוקית, אלא גם השקעה הכרחית בשמירה על בריאותם ורווחתם של העובדים. מומלץ לעסקים הרלוונטיים להסתייע בחברות מומחיות בתחום דוגמת Safety On, לעבודה עם ממוני בטיחות לייזר מיומנים ולהתאמת מערך הבטיחות לדרישות התקנות והתקנים העדכניים ביותר.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.