תמצית מידע על הסיכונים לעובד בלייזר

תקציר סיכוני לייזר בשפה העברית לעובדים בתחום הלייזר בארגונים השונים

קרא עוד  

Summary of information on the risks to laser workers

Summary of laser risks in the English language for workers in the laser field in the various organizations

קרא עוד  

ملخص المعلومات حول المخاطر التي يتعرض لها عامل الليزر

ملخص لمخاطر الليزر في اللغة العربية للعاملين في مجال الليزر في المنظمات المختلفة

קרא עוד  

Краткое изложение информации о рисках для работников, работающих с лазерами

Сводка лазерных рисков на русском языке для работников лазерной сферы в различных организациях

קרא עוד  
  • בית קמה, ישראל
  • נותנים שירותים בפריסה ארצית