תמצית מידע על הסיכונים לעובד בלייזר


סימוכין: תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) תשמ"ד – 1984

           תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר) תשס"ה – 2005

הסיכונים העיקריים

 • חשיפה לקרינה לא-מיננת: קרינה אינפרא-אדומה, אור נראה, קרינת אולטרא-סגול, קרינת לייזר, קרינות גלי מיקרו ותדירויות רדיו, קרינות משדות אלקטרומגנטיים בתדירויות נמוכות ובתדירויות נמוכות ביותר, כתוצאה מעבודה עם ציוד מעבדתי פגום ו/או הרגלי עבודה לא נכונים.
 • נזק בעין כתוצאה מפגיעת קרן לייזר ישירה, חוזרת ומפוזרת.
 • נזק לעור וכוויות מפגיעה של קרינת לייזר.
 • התחשמלות.
 • שריפה.
 • חשיפה לחומרים דליקים.
 • שאיפה של חומרים נדיפים.
 • בעיות שריר – שלד

סיכונים פיזיקליים

חשיפה לקרינה אינפרא-אדומה, אור נראה, קרינת אולטרא-סגול, קרינת לייזר, קרינות גלי מיקרו ותדירויות רדיו, קרינות משדות אלקטרומגנטיים בתדירויות נמוכות ובתדירויות נמוכות ביותר, כתוצאה מעבודה עם ציוד מעבדתי פגום ו/או הרגלי עבודה לא נכונים.

סיכונים כימים

חשיפה לחומרים שגורמים לתגובות אלרגיות שונות: גירויים בדרכי הנשימה, קוצר נשימה, גירויים בעיניים, פריחה בעור.

בעיות ארגונומיות, פסיכולוגיות וחברתיות.

 • בעיות ראייה (תסמונת אי-נוחות העין), בזמן עבודה עם המחשב, הנגרמות על ידי עומס חזותי מוגבר, התבוננות ממושכת במסך, זווית ראייה לא נכונה, תאורה לקויה, סנוור, הבהובים של התמונה, שילוב לא תקין של צבעים, וכד')
 •  בעיות שריר- שלד של הגפיים, כתוצאה ממאמצים חוזרים ונשנים עקב עבודה ממושכת עם מקלדת, עכבר, ואביזרים דומים בעבודה עם המחשב או מקרוסקופ.
 • בעיות שריר-שלד של הגב, הצוואר והכתפיים כתוצאה מפעולה ממושכת, נפרדת או משולבת, של גורמים כמו: תנוחת ישיבה לא נכונה, כיסא לא מתאים מבחינה ארגונומית, מיקום לא נכון של הצג או העדשה (במיוחד כאשר הם גבוהים מדי) וכו'

סיכוני תאונות לדוגמה

 • נזק לעיניים בגלל חשיפה לקרינת לייזר, 
 • פגיעה מחפצים נופלים ממדפים עליהם הם מאוחסנים.
 •  פציעות ,כתוצאה מהתקלות בציוד מעבדה ובפרטי ריהוט בחדרי מעבדה צפופים.
 •  כוויות, עקב מגע במשטחים חמים .
 • " כוויות כימיות כתוצאה מחשיפה תאונתית (שפיכה, התזה, דליפה,..) לנוזלים כימיים.
 • התחשמלות או מכות חשמל כתוצאה ממערכות-חשמל פגומות, קצרים, שימוש לא נכון בציוד אלקטרו-מכני או עקב מגע עם חוטי חשמל "חיים"
 • שריפה כתוצאה של התחממות משטח

אמצעי מניעה מחייבים

 • יש לקבל הדרכת בטיחות לייזר ע"י ממונה בטיחות לייזר.
 • יש לוודא שכל מי שבאזור סיכוני הלייזר ירכיב משקפי מגן לייזר תואמים לנתוני הלייזר, אם יש ספק עצור והתייעץ עם ממונה הבטיחות.
 • עבודה בחדרי לייזר תהיה עם דלת סגורה ומנורה דולקת.
 • אין לכוון קרן לייזר לכיוון העניים בשום רמת סיכון.
 • בזמן עבודה עם לייזר יש להוריד תכשיטים וחפצים מתכתיים ומבריקים.
 • נעל נעליים סגורות
 •  יש להקפיד על שמירת כללי הבטיחות בעבודה עם חומרים מסוכנים; יש לעיין בגיליונות הבטיחות  ולהתייעץ עם ממונה\נאמן  בטיחות, או עם מרכז המידע של המוסד לבטיחות, בהקשר לכימיקלים ספציפיים והתאמתם ללייזר .
 • כל עבודת חשמל תתבצע ע"י חשמלאי מורשה בלבד.
 • יש להגן על כלי זכוכית עם ובלי חומרים מסוכנים הנמצאים בחדר ולהכניסם לתוך ארון. בשום שלב לא לעבוד עם לייזר כאשר כלי זכוכית מחוץ לארון.
 • יש לבצע בקרה וכוונון בציוד של תחנת העבודה: גובה וזווית הנטייה של הצג; גובה מושב הכיסא ( התקן את תחנת העבודה של המחשב בהתאם לשיקולים ארגונומיים, ובהתאמה לגובה ולמאפיינים האישיים והמשענת, וכד.
 • יש לקחת הפסקות תכופות ל"מנוחה ותרגול" לעיניים, ידיים ואיברים עמוסים אחרים, ולשנות לעתים קרובות את תנוחת העבודה (למשל, מישיבה נטויה להזדקפות, ולהפך)


חברתינו מאחלת לך עבודה פורייה ומוצלחת,

זכור:

 

אם יש ספק אין ספק, עצור ושאל.

 

 

בהצלחה.