תוכניות בטיחות ומסמכים ריגולטורים


תוכניות בטיחות ומסמכים ריגולטורים

מסובך כמו שזה נשמע, בגלל זה אנחנו עושים את זה עבורך. כמנהל עובדים  או ממונה בטיחות יש לך הרבה דברים על הראש ואנחנו יכולים לעזור להפחית לך חלק מהם כגון תוכנית בטיחות, נהלי בטיחות, תיק שטח, תיק מפעל, היתר רעלים ומסמכים ריגולטורים נוספים להם אתה נדרש.