ממונה קורונה לעסקים: יועץ בטיחות קורונה לעמידה בתנאי התו הסגול


ממונה קורונה לעסקים: יועץ בטיחות קורונה לעמידה בתנאי התו הסגול

בהמשך להחלטת הממשלה על החזרת הפעילות העסקית, על מקומות עבודה להצהיר כי הם עומדים בתנאי התו הסגול.
התו הסגול הינו מסמך דרישות למעסיק כדי למנוע הדבקה בשטח העסק.

חלק מדרישות התו הסגול:

  1. מינו ממונה קורונה מטעם המעסיק
  2. מדידת חום עם כניסה העובדים/לקוחות ותשאול לגבי סימפתומים
  3. שמירת מרחק בין העובדים
  4. כללי היגיינה
  5. שילוט

מומנה מטעם Safety On יוודא עמידה בתנאי 'התו הסגול' ע"י מתן  ההמלצות הנדרשות למעסיק, בהתאם לתנאים הנדרשים בתו, בהם:

דוח פערים, בדיקת השלמת פערים, מתן תמונת מצב ועוד.

ניתן להזמין יועץ קורונה באופן חד או רב פעמי בהתאם לנחיצות, גודל ואופי מקום העבודה.